Sunday, July 14th, 2024

Tarsus Pharmaceuticals ogłasza wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku

Tarsus Pharmaceuticals, firma biofarmaceutyczna skoncentrowana na rozwoju i komercjalizacji terapii okulistycznych, ogłosiła wyniki finansowe za pierwszy kwartał, który zakończył się 31 marca 2024 roku. Przychody za pierwszy kwartał wyniosły 27,6 miliona dolarów, głównie dzięki sprzedaży produktów na kwotę 24,7 miliona dolarów oraz przychodom z licencji i współpracy na poziomie 2,9 miliona dolarów. Strata netto za pierwszy kwartał wyniosła 35,7 miliona dolarów, w porównaniu do straty netto w wysokości 23,4 miliona dolarów w tym samym okresie w 2023 roku.

Firma kontynuowała skupienie na komercyjnym wprowadzeniu Xdemvy w pierwszym kwartale, generując 24,7 miliona dolarów przychodów netto ze sprzedaży tego produktu, co stanowi wzrost o 89 procent w porównaniu do czwartego kwartału 2023 roku, zgodnie z ogłoszeniem. Xdemvy (roztwór oczny lotilaner) 0,25%, który został zatwierdzony przez FDA w lipcu 2023 roku, jak podaje VMAIL, to nowatorskie krople do oczu na receptę przeznaczone do leczenia blefaritis Demodex. Tarsus dostarczył pacjentom około 26 000 butelek Xdemvy w pierwszym kwartale, co oznacza wzrost o 65 procent w skali roku. Według firmy, ponad 8000 ECP (Eye Care Professionals) rozpoczęło leczenie pacjentów Xdemvy od momentu jego wprowadzenia, przy czym ponad 50 procent ECP przepisało Xdemvy wielu pacjentom.

W pierwszym kwartale firma zabezpieczyła również wiele umów komercyjnych z płatnikami i pozostaje na kursie, aby uzyskać szerokie pokrycie komercyjne do końca roku oraz pokrycie przez Medicare w 2025 roku; Tarsus planuje zwiększyć liczbę przedstawicieli handlowych o dodatkowe 50 osób do trzeciego kwartału 2024 roku; firma wzmocniła również swoją pozycję finansową, realizując publiczną ofertę na kwotę 108 milionów dolarów oraz uzyskując zobowiązanie finansowe na kwotę 200 milionów dolarów.

„To był kolejny znakomity kwartał dla Tarsus, ponieważ kontynuowaliśmy tworzenie nowej kategorii w opiece okulistycznej, aby służyć milionom pacjentów z blefaritis Demodex za pomocą Xdemvy,” powiedział Bobak Azamian, MD, Ph.D., dyrektor generalny i przewodniczący Tarsus. „Nasz zespół kontynuuje rozwijanie adopcji wśród dostawców opieki okulistycznej w zachęcającym tempie i umożliwia dostęp pacjentom poprzez umowy z płatnikami, a nasza silna pozycja finansowa pozwala nam rozszerzać naszą siłę sprzedażową i przyspieszać nasz wzrost na rynku. Z niecierpliwością oczekujemy na dalsze demonstracje naszej siły wykonawczej, gdy będziemy realizować naszą misję tworzenia nowych kategorii w opiece okulistycznej i poza nią.”